حق مسلم ما

تیر ۱۰، ۱۳۹۱

قذافی و صدام , در تدارک ضیافت مهمانی !

25 ثانیه با هالو ( طنز سیاسی روز )