حق مسلم ما

خرداد ۰۴، ۱۳۹۱

آزمایش مشکوک اتمی در کمشک ایران , همزمان با برگزاری نشست بغداد !


از ده  , دوازده روز قبل تاکنون روستاهای هنگویه ، کمشک و کنارسیاه در منطقه فرامرزان از توابع شهرستان بستک در استان هرمزگان تحت لرزه های شدید و مداوم ( مشابه زلزله ) قرار دارد که روستای هنگویه تقریبا مخروبه و خالی از سکنه گشته است . و گروهی از مردم کمشک در چادر زندگی میکنند !
دولت ایران سعی دارد به روستائیان بقبولاند که این لرزه ها زلزله خفیف است !
خواهشا توجه داشته باشید که این اتفاقات در هیچ خبرگزاری مطرح نشده و در این زمینه هیچ اطلاع رسانی نبوده است . وزارت اطلاعات خبر رسانی در این مورد را برای تمام خبرگزاری ها و رسانه ها ممنوع اعلام کرده است !
اما در مورد زلزله :
به گفته شاهدان عینی این به ظاهر زلزله ها مشخصات و شرایط عجیبی دارد
1. مدت زمان لرزشها طولانیه (حدود 30 ثانیه)
2. پس از هر لرزش از پشت کوه دود سفیدی به هوا بلند میشود !
3. قبل از اکثر لرزشهای بزرگ یک هلیکوپتر از آسمان منطقه رد میشود !
4. در اثر لرزشهای یک هفته گذشته در زمینهای اطراف سوراخهایی به وجود آمده (به فاصله هر 50 ، 60 متر یک سوراخ ) که پس از هر لرزش از آن سوراخها دود سفید خارج میشود !

منبع : ایمیل  خصوصی  از خبرنگار فضول بندرعباسی