حق مسلم ما

خرداد ۰۸، ۱۳۹۱

رضا پهلوی : طرفدار من بودن شرط دارد !

بخشی از مصاحبه آقای رضا پهلوی با خانم الهه بقراط ( 3 دقیقه ) در مورد کسانی که ادعای طرفداری از ایشان را دارند !