حق مسلم ما

اردیبهشت ۲۲، ۱۳۹۱

اپوزیسیون بعدی چگونه خواهد بود ؟

مهندس بهرام مشیری به این سئوال جواب میدهد ؟ سئوال جالبی است !