حق مسلم ما

اردیبهشت ۲۰، ۱۳۹۱

انیمیشن آی نقی ! آی نقی ! باصدای شاهین نجفی

بعد از 1400 سال تبلیغ جهل و جهالت و بت پرستی به اسم دین و مذهب شیعه , با همین آهنگ می رقصیم تا اسلام  شیعه فاشیستی را به جهان صادر کنیم ! زنده باد شاهین نجفی پاینده باد مبارزه با جهل و خرافه پرستی .
مبارزه با خرافه پرستی , مبارزه با بت پرستی است ! مبارزه با بت پرستی , مبارزه با اصل ولایت مطلقه فقیه است !