حق مسلم ما

فروردین ۰۷، ۱۳۹۱

ولی فقیه همان پادشاه است که پالانش عوض شده !