حق مسلم ما

اسفند ۲۲، ۱۳۹۰

اسپانسرهای آزادگی برای چهار شنبه سوری !

 چهارشنبه سوری بر همه بچه های با حال آزادگی از نیوزلند تا لس آنجلس مبارکباد !
صدای کامپیوترت را کمی بلند تر کن

آره از اون ور دنیا تا اینور دنیا ! ایران هم در قلب دنیا است .

هنگام دیدن ویدیو سعی نکنید نوشته ها را بخوانید !