حق مسلم ما

اسفند ۰۹، ۱۳۹۰

مهندسی انتخابات دوازدهم اسفند رسما آغاز شد !

با شرکت پرشور در انتخابات دوازدهم اسفند حماقت جامعه ایرانی را جهانی کنیم 
ببینید روزنامه همشهری چه نتایجی از نظرسنجی ها اعلام کرده !