حق مسلم ما

اسفند ۰۷، ۱۳۹۰

لیلا حاتمی با لباس عروس روی فرش قرمز آمد

مراسم اسکار 2012
چرا با این لباس لیلا جون ؟