حق مسلم ما

اسفند ۰۱، ۱۳۹۰

پیام رسان میرحسین موسوی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد !

این پیام رسان در حالی دستگیر شد که جدیدترین بیانیه میرحسین موسوی را حمل میکرد . میرحسین موسوی در این بیانیه با صراحت کامل نوشته است " در انتخابات 12 اسفند شرکت نکنید " عوامل وزارت اطلاعات بعد از دستگیری حامل پیام , نامبرده را به محل نا مشخصی بردند تا او را برای اعترافات تلویزیونی آماده کنند . همانگونه که در تصویر زیر می بینید این عکس مربوط به آخرین لحظات آزادی او قبل از دستگیری است . او اعتراف کرده که بارها نامه های خصوصی و پیام های مهدی کروبی و میرحسین موسوی را در زمان حصر خانگی برایشان رد و بدل نموده است 
این پیام رسان در اعترافات اولیه از ارتباط میرحسن موسوی در داخل با اردشیر ارجمند در خارج توسط او پرده برداشته است . این مامور مخفی با دستبند سبز و کوله پشتی حاوی بیانیه های میرحسین در کنار حرم امام رضا شناسایی و دستگیر شده است . برای آزادی او چه باید کرد ! به عکس این شریفترین عضو جنبش سبز مردمی خوب نگاه کنید . برای آزادیش چه کنیم .؟