حق مسلم ما

بهمن ۲۲، ۱۳۹۰

لطفا مرا ترور کنید تا از شر جمهوری اسلامی راحت شوم !

پیام تصویری یک عامل نفوذی در صفوف میلیونی ولایت ! تظاهرات میلیاردی مردم در بیست دوم بهمن نود 
اسلام و جمهوری اسلامی چیکار کرده که جوانان اعلام آمادگی برای ترور شدن دارند