حق مسلم ما

دی ۳۰، ۱۳۹۰

بالاترین در اینترنت پاک این شکلی میشود !

خوب به تصویر زیر نگاه کنید . حالا حدس بزنید آزادگی چه شکلی خواهد شد ؟