حق مسلم ما

دی ۱۶، ۱۳۹۰

به برگ گل دست نزنید !

به برگ گل دست نزنید - اگه زدین پر پر میشین
شجاعت , بی باکی و جسور بودنت را عشق است ای مسیح
آفرین بر شیر زن ایرانی که توانست در نهایت ادب و احترام و با ظرافت خاص تمام سئوالاتی که سالها در دلمان بود بسیار شفاف و روشن و با ادبیات فارسی از رضا پهلوی بپرسد . و صد آفرین بر رضا پهلوی که خوب جواب داد . اگر چه به عقیده من نتیجه عمومی این مصاحبه بر محبوبیت رضا پهلوی بیش از پیش افزود . اما متاسفانه کسانی که خودشان را طرفدار دو آتشه رضا پهلوی میدانند هزار جور تهمت و افترا به مسیح بستند و او را در کلام تا حد یک زن ر.... تحقیر کردند .
چرا طرفداران نظام پادشاهی بر خلاف رضا پهلوی نقد پذیر نیستند ؟
چرا؟
 اگر قرار باشد فقط ادم های خاص بتوانند با شاهزاده پهلوی با ادبیات خاص شاهانه مصاحبه کنند , تفاوت شاهزاده شما با خامنه ای در چیست ؟
بعد از مصاحبه مسیح علی نژاد با رضا پهلوی گویا این مصاحبه به مذاق عده ای خوش نیامده که چاک دهانشان را باز کرده و هر چیزی که لایق خودشان است رو نثار خانم علی نژاد کرده اند…! در این کشور لعنتی کم به زن انواع تجاوز های کلامی و جنسی میشه که در خارج از کشور هم زن بودن یک خبرنگار حربه ای میشه برای هتک حرمت او…!
مسیح علی نژاد یک انسان مثل همه ما و عاری از خطا نیست…! اما فرق اون با یک عده هتاک اینه که به دنیا ثابت کرد زن ایرانی هم میتونه یک خبرنگار جسور و با شهامت باشه…! عده ای در لوای طرفداری از رضا پهلوی وقیحانه بر مسیح تاخته اند و فحاشی هایی کرده اند از جنس همان فحش ها که به دختر هاشمی دادند …! به هوش باشیم که از اب گل الود ماهیگیری نکنند…! اوباش ها و ساعت به مزد های اینترنتی خوب بلدند چطور مخالفانشان را به جان هم بیندازند…!