حق مسلم ما

دی ۱۴، ۱۳۹۰

بعد از حمله شبانه به خانه ام در فرانسه , آماده فرار شدم !

منزل ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی در پاریس در شب سال نو میلادی مورد هجوم افرادی ناشناس قرار گرفت.