حق مسلم ما

دی ۲۵، ۱۳۹۰

تصویر 29 دانشمند هسته ای ایران !

آیا انتشار این عکسها به تروریستهای جهانخوار , استکباری موسادی کمک نمی کند تا بهتر آنها را شنایایی کنند ؟ چرا جمهوری اسلامی به این اسانی این عکسها را در دنیای مجازی گسترش میدهد ؟ آیا جمهوری ولایت فقیه به عواقب این کار اندیشیده است ؟
ما بران شدیم تا با ارائه این عکسها به تمام انها که با بمب آهنربایی در صدد کشتن دانشمندان هستگی ایران هستند , کمک کنیم و به انها بگویم دیگران را هدف قرار ندهید . ادمهای بیگناه را ترور میکنید . چرا ؟
در این عکس دسته جمعی تعداد 29 نفر از دانشمندان هسته ای ایران , به اتفاق بزرگ هسته داران دیده میشوند که تا به حال چهار نفر انها توسط عناصر خودفروخته , مزدور , صهیونیست , استکبار جهانی ترور شده اند . 
آیا تروریستها بقیه را هم هدف قرار خواهند داد ؟