حق مسلم ما

آذر ۱۹، ۱۳۹۰

خامنه ای : مواظب تله شوم امریکا از ایجاد سفارت مجازی باشید


ولی امر مسلمین : استفاده از لانه جاسوسی مجازی امریکا شرعا حرام و به معنی زنا  است