حق مسلم ما

آبان ۲۵، ۱۳۹۰

تبلیغات جدید سه شرکت بزرگ هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران

قطر ایر لاین جایگزین هما میشود و پروازهای جنوب و جنوب مرکزی ایران را انجام خواهد داد . ترکیش ایر جایگزین ماهان میشود و پروازهای غرب و شمال غرب را انجام خواهد داد . آریانا افغان در شرق و شمال شرق در خدمت جامعه ایرانی خواهد بود .
و بدینوسیله با تدابیر مسئولین فهیم و دلسوز تمام پروازهای ایران در سلامت انجام خواهد شد.
مجتبی خامنه ای : تحریم ها را دور می زنیم ما می توانیم