حق مسلم ما

مهر ۱۹، ۱۳۹۰

از محمود رضا خاوری در کانادا تا منصور ارباب در آمریکا

شاید سه هزار میلیارد اختلاس نشده است , قرار بوده صرف عملیات تروریستی شود
محمود رضا خاوری و منصور ارباب سیار برادر هستند
درجمهوری اسلامی تمام دزدان و تروریستها و آخوندها و دروغگوها و قاچاقچیان برادر هستند
به گفته مقامات رسمی آمريکا، منصور ارباب سيار در ۲۹ سپتامبر از ايران به فرانکفورت سفر کرده است و از آنجا قصد داشت برای نهايی کردن طرح ترور به مکزيکو سيتی برود که در آنجا از ورود وی به مکزيک ممانعت به عمل آمده و او را از طريق يک پرواز به نيويورک فرستادند و در آنجا دستگير شده است.

بر اساس اين دادخواست، منصور ارباب سيار به مامور مخفی نيروی مبارزه با مواد مخدر گفته است که مقامات ايرانی حاضرند «هزاران کيلو ترياک» در اختيار کارتل های مواد مخدر مکزيک قرار دهند.