حق مسلم ما

مهر ۲۷، ۱۳۹۰

دبیر کل جمع آوری هیزم جهت تنور انتخابات اسفند 1390 رسما معرفی شد !

شب گذشت در مراسم ویژه ای با حضور مقام معظم رهبری و سران کشوری و لشگری تبر طلائی به سید محمد هیزمی
اهدا گردید . مقام معظم رهبری در بخشی از بیانات خود فرمودند " در کشور هیچکس لیاقت گرفتن تبر طلائی را ندارد و
با توجه به شایستگی شما در جمع آوری هیزم انتخاباتی حضرتعالی را به دبیر کلی صنف هیزم شکنان منصوب میکنم "
امید است چونان گذشته پشته های بزرگ هیزم به وزارت کشور تحویل دهید

هزینه فعالیت شما توسط محمود رضا خاوری به موقع پرداخت خواهد گردید
درهمین راستا
غلام شک
وری و منصور ارباب سیار مسئولیت محافظت از محمد هیزمی را پذیرفتند
سید محمد هیزمی در بیانات کوتاهی گفت " تا ج
مهوری اسلامی باشد من برای خودم هیزم شکنی هستم , برای حفظ نظام من خود راسا به صحرای مشارکت میروم و هیزم فراهم میکنم باشد که امام راحل شادمان گردد "
در خاتمه
همگی سران اسلامی به سید محمد هیزمی تبریک گفته و برایش آرزوی موفقیت کردند