حق مسلم ما

مهر ۰۶، ۱۳۹۰

تصاویری از محمود رضا خاوری در کانادا ( بعد از فرار )

دكتر محمود رضا خاوري، مديرعامل بانك ملي ايران که طبق گزارشات و اخبار بعد از اختلاس و دزدی 300000000000000000 ریالی به کانادا فرار کرده است
هنوز نرسیده اینقدر معروف شد