حق مسلم ما

شهریور ۱۵، ۱۳۹۰

خودرو ملی به کیسه هوا مجهز شد !

افزایش 800 درصدی قیمت خودرو ملی فقط و فقط بخاطر اضافه شدن کیسه هوا
(طنز)
آلبوم های دیدنی و خواندی