حق مسلم ما

مرداد ۲۰، ۱۳۹۰

از آفتابه تا شیشه شراب !

مقایسه دزدان خرده پا یا اشرار فرصت طلب در دو کشور ایران و انگلستان

این خارجی ها چیکار کردن که دزداشون هم از ما باکلاس تر اندآلبوم های دیدنی و خواندی