حق مسلم ما

مرداد ۲۴، ۱۳۹۰

هیلا مهمان نسرین شد !

جمهوری اسلامی که برای همه دنیا خط و نشان میکشد
برای سربازان آمریکایی گور حفر میکند
از یک دختر سبز می ترسد

البته ایران امروز ما , از این دختران زیاد دارد
نسرین ستوده , شبنم مددزاده , مهدیه گلرو و هزاران شیر دختر دیگر

چهار ماه حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی برای هیلا صدیقی ... هدیه ای دیگر به هنرمندان ایران زمین

آیا این دختر ترس دارد ؟
چرا خامنه ای از این دختر می ترسد ؟

وقتی رای دادی نتیجه را هم می بینی

آلبوم های دیدنی و خواندی