حق مسلم ما

شهریور ۰۷، ۱۳۹۰

شاشیدن بر هیکل جمهوری اسلامی توسط یک مفسر افغان ( پخش زنده )

آقای فضل الرحمان اوریا از کابل در مصاحبه مستقیم با تلویزیون ملایان , جمهوری اسلامی و پاکستان را عامل بی ثباتی در افغانستان دانست وآنها را سرزنش کرد و جمهوری اسلامی را تنها کشور منزوی دنیا دانست که حتی با هیچ کشور همسایه خود مناسبت دوستانه نداشته و ندارد و در طول ۱۰ سال گذشته باعث بی ثباتی و جنگ و خونریزی در افغانستان بوده.