حق مسلم ما

مرداد ۱۱، ۱۳۹۰

حماقت خودمان را جهانی کنیم ؟

بدون درد و خونریزی
ما می توانیم
ما می توانیم حماقت خودمان را جهانی کنیم
ما می توانیم
اگه نمی خوای جهانی بشی ! روی نوشته بالا کلیک کن


آلبوم های دیدنی و خواندی