حق مسلم ما

تیر ۲۴، ۱۳۹۰

پگاه آهنگرانی در آستانه تجاوز گروهی سربازان امام زمان !


هنرمند و هنرپیشه محبوب و مردمی ایران در چنگال عوامل سید خراسانی اسیر است . گناه او بازیگری در فیلم های ایرانی با مجوز رسمی ارشاد اسلامی امام زمانی است .
سوابق درخشان سربازان گمنام امام زمان روشن و شفاف است , صدها زن جوان بدست همین عوامل امام زمانی مورد تجاوز قرار گرفته اند ازصیغه کردن دخترکان باکره سالهای آغاز انقلاب کثیف اسلامی تا .... دکتر زهرا بنی یعقوب تا مریم صبری و ... و اینک نوبت هنرمند جوان ایران است خانم پگاه آهنگرانی .
پاسداران حرامزاد اسلامی به نیت قربتا الا الله به دخترکان ایران در سیاهچالهای اوین تجاوز م
یکنند تا برایشان فرزندان شیعه آدم کش و چه بسا آیت الله بدنیا آورند .

کجایند دلیل مردان ایرانی
کجایند فرزندان رستم و سهراب
کجایند نوادگان آریوبرزن ایران زمین
کجایند پسران کوروش و نوادگان بردیا
کجایند آن شیر مردانی که هشت سال از ناموسشان در برابر صدام دفاع کردند
کجایند تختی ها و همت ها و باکری ها
کجایند ... کجایند ... کجایند ... تا معصومیت این دخترک بی گناه ایرانی را ببینند

ای پسر ایرانی , همه غیرت تو همان است که خواهرت را به باد کتک بگیری که چرا کنار در ایستاده ای ؟
ای دلیر مرد ایرانی همه غیرت تو همان است که پسر همسایه را مهمان مشت و لگد خود کنی که به مادرت نگاه کرده ؟
ای جوان ایرانی همه غیرت تو برای خواهر و مادر و همسرت هست ؟

ای مرد شجاع ایرانی بدان و آگاه باش سربازانی که امروز پگاه و هیلا و صدها گل دختر ایران را حامله میکنند فردا دختر و خواهر تورا به ضیافت الله تجاوز خواهند برد . آنها که پگاه و هیلا را امروز به نهار زنا دعوت کرده اند فردا در جماع با مادرت افطار رمضان خواهند داشت . و در پگاه صبحدم دختر نه ساله ات را ازاله بکارت خواهند کرد , که این عین دستورات شرعی اسلام ناب سید علی است .

بنشین و ببین که با مادر و خواهرت چه خواهند کرد این سربازان گمنام شیعه مسلک سید علی حسینی خامنه ای !

بنشین و ببین که با مادر و خواهرت چه خواهند کرد این سربازان گمنام شیعه مسلک سید علی حسینی خامنه ای !
بنشین و ببین که با مادر و خواهرت چه خواهند کرد این سربازان گمنام شیعه مسلک سید علی حسینی خامنه ای !
بنشین و ببین که با مادر و خواهرت چه خواهند کرد این سربازان گمنام شیعه مسلک سید علی حسینی خامنه ای !

صفحه حمایت از پگاه در فیس بوک

آلبوم های دیدنی و خواندی