حق مسلم ما

تیر ۱۴، ۱۳۹۰

طرح تفکیک جنسیتی را از بیت رهبری شروع کنید ؟


چقدر خوب است که در دانشگاهها می خواهند ما زنان را از این بسیجیان چشم هیز دختر ندیده جدا کنند و جدا سازی کنند . خیلی هم ممنون .
.
.
چرا در مجلس و دولت تفکیک جنسیتی نمی کنید ؟
چه معنی میده یک زن آنهم یک زن ورترنگیده آبرنگ کامل را برده اید توی هیات دولت وسط آنهمه مرد نامحرم . اسمش را هم گذاشته اید وزیر به
داشت . چه معنی میدهد ؟ در تصاویر ببینید چه خوش رقصی و دلبری میکند ؟ ایشان وزیر بهداشت هستند یا وزیر سرگرمی هیات دولت ؟ اگر وزیر هستند چرا به وظایف وزارتی خودشان عمل نمی کنند ؟
چه معنی میدهد چهار زن را برده اید توی مجلس کنار مرد نامحرم نشسته اند و مجله مدلهای لباس شبانه را ورق می زنند . و دلبری میکنند و .... مثلا نماینده هستند یا اسباب بازی برادران قاچاقچی مجلس ؟ شاید هم زغال روشن میکنند وبا حرکات موزون کنار منقر هیات رئیسه مجلس در جلسات غیر علنی ....


اگر جدا سازی و تفکیک جنسیتی است باید همه جا باشد و برای همه . مگر نمی گوئید پیامبر هر کاری می خواست بکند اول خودش انجام میداد ! مگر نمی گوئید شما دولت و حکومت اسلامی دارید و از وارثان پیامبر هستید !
این خانم و آقا چه نسبتی با هم دارند که اینطوری کر کر خنده دارند ؟
اگه ما توی دانشگاه یا توی خیابان لبخند بزنیم که اسلام به خطر می افتد .؟ کتک می خوریم و شلاق و زندان و اخراج و ....
چرا رهبر تا زنان نباشند , سخنرانی نمی کند ؟ چرا تفکیک جنسیتی در بیت رهبری انجام نمی گیرد ؟
طرح تفکیک جنسیتی خیلی خوب است اما اول خودتان اجرا کنید تا ما ببینیم و یاد بگیریم . از بیت رهبری شروع کنید ؟
طرح تفکیک جنسیتی را از بیت رهبری شروع کنید ؟ بعد به دانشگاه برسید .

آلبوم های دیدنی و خواندی