حق مسلم ما

تیر ۱۲، ۱۳۹۰

برادران قاچاقچی !


آقای دکتر محمود احمدی نژاد در سخنرانی دو روز قبل گفت : برادران قاچاقچی از اسکله های غیر مجاز قاچاق سیگار و ادوات نظامی و ابزار امنیتی میکنند . او گفت برادران قاچاقچی دیگه قاچاق نکنید ! او گفت «هرکسی جایی را سوراخ کرده و برای خودش میبرد و میآورد»
در تصاویر زیر بزرگ قاچاقچیان اسکله های غیر قانونی را می بینید
این قاچاقچیان بین المللی علاوه بر سیگار, مواد مخدر و اسلحه در قاچاق دختر به کشورهای عربی و پاکستان سهم بزرگی دارند
حال سئوال این است
چه کسی یا چه مجموعه ای می تواند این قاچاقچیان را دستگیر کند؟

محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، در جواب احمدی نژاد اعلام کرد که احمدی نژاد این بحث را فقط برای «منحرف کردن» ذهن مردم از واقعیت امور مطرح کرده است، و در مقابل احمدی نژاد را متهم کرد که خود در قاچاق های گسترده «ذینفع» است.