حق مسلم ما

تیر ۲۳، ۱۳۹۰

خامنه ای اسامی 40 نفر از نمایندگان مجلس آینده را اعلام کرد

اسامی کسانی که به مجلس آینده راه خواهند یافت رسما توسط بیت اعلام شد

1- علی دستمال بدست آملی ................................21 - بی بی فاطمه آبنما
2- غلامعلی جلاد اوین خواه ...............................22 - معرفت الله ولایتمدار هکرزاده
3- علیرضا بله قربانگو........................................23 - سید علی توپولف خر چکمه
4- فاطمه سایبرزاده تهرانی ..................................24 - محمد رضا ورپاشاش ناپاک
5- محمد علی بیضه پرست خراسانی .....................25 - سید سید الله جاکشزاده
6- محمد باقر فراشزاده ساده دل ...........................26 - قدرت الله بسیج نهاد
7- محسن ساندیسی راه امام .................................27 - آیت الله محمد گلستانزاده محلل
8- عشرت هرجازاده شبانه ...................................28 - فاطمه زهرا بیضه پرست
9- محمد جعفر سپاهدار سرسپرده ..........................29 - میرزا حسن درازلنگ ایستاده
10- عبدالله ساندیسخور دهان طلا ...........................30 - جواد حرفگوش کن والی
11- جواد جوادزاده جوادی جوزانی .......................31 - محمد کوچک روسوفیل
12- علی وطن فروش بی چیز .............................32 - محمد رسول کوکبدارخوشبیار
13- روح الله اسد دمشقی ....................................33 - فاطمه هزاره سومزاده
14- سید جعفر اف بالا کوف تف .........................34 - علی منقردار جنس فروش
15- مجید ته تغاری تحقرّی خوش ریش ..................35 - سید الیاس نوارسازان
16- علی دهان بد بوی فریمانزاده ..........................36 - محمود فوتبالپرست بی مادر
17- خدیجه هر شب تسلیم ...................................37 - احمد علی جونگ مون چنگین
18- نقی آب دهان خشک کویرزاده ........................38 - زینب خوشخوابزاده ترگل
19- امیر کمال الدین مدرک سازآتی .......................39 - زهرا سفره دار آبحوضی نژاد
20- سید ابراهیم همخوابی اصل خروسک ................40 - سید علی مال مردمخورولایتمدار

=====================================================================
روی تصویر سمت راست کلیک کن تا به صفحه تحریم انتخابات منتقل شوی , انوقت اگه خواستی ثبت نام کن .
روی تصویر سمت چپ کلیک کن تا بمب گوگلی تحریم انتخابات را حمایت کرده باشی . تصویر سمت چپ با تگ انتخابات اسفند و تحریم آن آپلود شده است . هر چه بیشتر روی آن کلیک شود توسط موتورهای جستجو سریعتر پیدا میشود . ( بمب گوگلی )
فقط با دو کلیک کم هزینه و بی خطر ضمن حمایت از جنبش سبز تحریم انتخابات , اطلاع رسانی هم کردی .آلبوم های دیدنی و خواندی