حق مسلم ما

خرداد ۲۰، ۱۳۹۰

دکتر سید محمود احمدی نژاد به التماس افتاد

آی مردم ایران
22 خرداد 90 تظاهرات نکنید , جوون ننه تون


این هم سند التماس کردن محمود
( روی عکس کلیک کن بهتر ببینی التناس کردن محمود را )