حق مسلم ما

اردیبهشت ۱۳، ۱۳۹۰

اسلام ناب محمدی و پرورش فاحشه اسلامی

اینجا یکی از خانه هایی در بحریین و دوبی میباشند ( خانه موقت ) که محل خرید و فروش دختراناغفال شدۀ ایرانی و دیگر کشورها ( افغانستان - پاکستان - عراق و آسیای میانه ) به شیوخ عرب و آنگاه بعد از مدتی روانه فاحشه خانه های غرب میشوند . قاچاقچیان این دختر ها متفاوت و گوناگون اند اما نقش آقازاده های عرب و پاسداران ولایتمدار ایران از بقیه پر رنگ تر است .
در زیر فیلم کوتاهی از این آموزش بر اساس فقه شیعه و دیگر پیروان مذهب ناب محمدی اسلام را می بینید .


اخبار غیر رسمی میگوید سردار زارعی , دکتر مددی و آیت الله گلستانی از همکاران ایرانی هستند که با اینگونه مراکز ارتباط افتخاری و ولایی دارند .


مهدی - مهدی - مهدی - مهدی - مهدی - مهدی - مهدی - مهدی - مهدی - مهدی - مهدی