حق مسلم ما

اردیبهشت ۳۰، ۱۳۹۰

پرچم ایران , روسیه و چین این روزها در سوریه میسوزد

دست گل مبارزان سوریه درد نکند
افتخار بزرگی برای خامنه ای , مدودیوف و ون جيابائو