حق مسلم ما

اردیبهشت ۲۴، ۱۳۹۰

نوشته ای بر دیوار بیت رهبری ( دیوار نویسی )

روی عکس زیر کلیک کن بهتر ببینی
طنز