حق مسلم ما

اردیبهشت ۲۳، ۱۳۹۰

بال و پر قیچی میکنیم ! کفتر بازی میکنیم ! خروس بازی هم !

احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، در خطبه‌های نماز جمعه تهران از اختلاف نظر رهبر جمهور اسلامی و محمود احمدی‌نژاد به عنوان حادثه «غيرمنتظره» ای که «مورد توقع» نبود ياد کرده و گفته است، «پر و بال» «جريان انحرافی» در حال قيچی شدن است و دوام نخواهند آورد.

البته این هم خودش یک جور اصلاحات است . بال و پر قیچی کردن هم خودش یک جور هنر است . البته چون جناب جنتی از بازماندگان کشتی نوح هستند و در هزاران سال زندگی بسیار بالها بریده و بسیار پر ها قیچی کرده اند , اصلاح کردن رحیم مشائی که برایشان کاری ندارد .
حالا در کشور یک جریان انحرافی داریم و یک جریان فتنه , سران فتنه را که همه میشناسیم . اما سران انحرافی چه کسانی هستند , اسفندیار حتما از سران انحرافی است اما بقیه کیستند ؟
برای پاسخ به این سئوال باید چند روز صبر کنیم تا بازمانده کشتی نوح ( احمد جنتی ) بال و پر ها را قیچی کند _ مانند تصویر بالا _ و ما بتوانیم آنها را شناسایی و معرفی کنیم , فعلا اسفندیار خان رحیم مشائی زیر قیچی احمد خان بازمانده کشتی نوح اصلاح شده است .
در پی بروز اختلاف بر سر وزير اطلاعات، طی حدود يک ماه گذشته حملات حاميان رهبر جمهوری اسلامی به آنچه که «جريان انحرافی در دولت» گفته می‌شود، شدت يافته است. اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر رييس جمهور، کانون اين حملات است.