حق مسلم ما

اردیبهشت ۰۵، ۱۳۹۰

ترفند مشترک وزارت بهداشت و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی

حال که استعفای وزیر اطلاعات ( حیدر مصلحی آدمکش ) باعث شده , شکاف بین خامنه ای شیرگی و محمود 13 بالا بگیرد . و به تمام جهانیان نشان داد که رئیس جمهور در ایران اسلامی یک مترسک بیش نیست , یا به عبارت دیگر رئیس جمهور اسلامی ایران فقط و فقط یک منشی دفتر رهبری محسوب میشود و نه بیشتر .
وزارت اطلاعات با مشارکت وزارت بهداشت و درمان یک پروژه استثنائی را کلید زدند تا هم افکار عمومی مردم داخل و هم تمام رسانه های فارسی زبان خارجی را به موضوع دیگری معطوف کنند .

باید بهوش و هوشیار باشیم تا گول ترفند های روسی وزارت اطلاعات را نخوریم .
با دیدن ویدئوی زیر به این حقه بازی رژیم آخوندی پی خواهید برد . این ویدئو در تلویزیون اسلامی ایران بارها از شبکه های گوناگون درشت نمائی شد .بیانیه رسمی انجمن اسلامی قابلگان سنتی در راستای بیانات آیت الله سعیدی