حق مسلم ما

اسفند ۱۴، ۱۳۸۹

تظاهرات عمومی شیر زنان ایرانی در سراسر ایران - 17 اسفند

دختر ایران زمین , این پوستر را به دوستانت ایمیل کندر آستانه هشتم مارس , روز جهانی زن، شیرین عبادی، فعال حقوق بشری و برنده جایزه جهانی صلح نوبل، طی پیامی به زنان ایرانی، سه شنبه آینده را نیز از روزهای اعتراضی مردم ایران نامید و خطاب به آنان خاطرنشان کرد "مبادا در گیر و دار حوادث سیاسی، خواسته بر حق و همیشگی خود را که تساوی حقوق است فراموش کنیم . در این روز همگام و هم دوش با برادران هم وطن خود به خیابان ها آمده و از خواست همگانی حمایت می کنیم، زیرا دسترسی به حقوق برابر، جز در یک حکومت دموکراتیک امکان پذیر نیست."

17 اسفند 1389 روز جهانی زن , ساعت 4 بعد از ظهر , میادین اصلی شهرهای سراسر کشور
فریاد میزنیم
مرگ بر جمهوری ضد زن اسلامی
مرگ بر خامنه ای