حق مسلم ما

بهمن ۲۲، ۱۳۸۹

مبارک مصری رفت , نامبارک ایران میرود

دیروز بن علی رفت ( تونس )انقلاب یاس
امروز مبارک رفت ( مصر )انقلاب سفید
فردا سید علی میرود ( ایران )جنبش سبز
با حضور گسترده همه ما در تظاهرات 25 بهمن , بلیط رفتن سید علی آقا را OK کنیم
ما میتوانیم چون با هم هستیم
ما میتوانیم چون میخواهیم

قطع کردن اینترنت در ایران
چنگ و دندان نشان دادن سرداران رانتخور سپاه
تهدید خانواده های شهیدان جنبش سبز
دستگیری و زندان کردن فعالان سیاسی
استخدام ساندیسخور برای کتک زدن مردم در تظاهرات 25 بهمن
هتک حرمت و تحقیر خانواده های موسوی و کروبی
تطمیع امامان جمعه دست نشانده
و.....
هیچگونه تاثیری بر اراده , عظم و تصمیم ملت آزادیخواه و سبز ایران ندارد
خامنه ای مانند بن علی و مبارک باید برود

برخی صفحات پر بیننده در همین وبلاگ