حق مسلم ما

دی ۱۵، ۱۳۸۹

ثروتمندترین ایرانی !

بر اساس اسناد وبکی لیکسس که بعد از طرح هدفمند کردن یارانه ها منتشر شده است . ثروتمند ترین ایرانی معرفی گردید . در عکس زیر تصویر واضح و روشن این ثروتمند جوان دیده میشود .
هرگز فکر نمی کردم روزی در کشورم ایران چنین شخصی بعنوان ثروتمند ترین ایرانی معرفی شود .

جالب است این فرد بدون رانتخواری ثروتمند شده است .

برخی صفحات پر بیننده در همین وبلاگ
ارسال به سایت آزادگی