حق مسلم ما

بهمن ۱۰، ۱۳۸۹

شعار اصلی جنبش سبز و آزادیخواهان در 22 بهمن 89 در سراسر ایران

چه تهران چه قاهره ----- دیکتاتور باید بره
بر همه سبزها و آزادی خواهان ایران لازم است در گسترش شعار اصلی کوشش کنند


برخی صفحات پر بیننده در همین وبلاگ