حق مسلم ما

دی ۲۹، ۱۳۸۹

پاسخی به مهران مدیری و پاسداران امام زمان ( نفاق افکنان )

در راستای ساخت فیلم 50 دقیقه ای مهران مدیری و توهین به جامعه ی ایرانی خارج از کشور . و تحقیر غیر اخلاقی بعضی از تلویزیونهای فارسی زبان برون مرزی , دیدن فیلم زیر جالب است .
مهران مدیری وای به روزی که تلویزیونهای خارج از کشور بخواهند جواب تو و وزارت اطلاعات را بدهند .برخی صفحات پر بیننده در همین وبلاگ