حق مسلم ما

شهریور ۱۸، ۱۳۸۹

تن پروری و مفتخوری و تنبلی تا کجا !

واقعا که ملایان مفتخور و تنبل هستند

برخی صفحات پر بیننده در همین وبلاگ