حق مسلم ما

شهریور ۱۷، ۱۳۸۹

با کفشهای رنگی و جوراب سفید برای صیغه کردن زنان آماده شدیم

طرح حمایت از خانواده برای خوشگذرانی بعضی ها تنظیم شده است
آنها که حامیان چند همسری هستند
آنها که بدنبال صیغه کردن هستند
آنها که خودشان محصول صیغه شدن مادرشان هستند
آنها آخوندهای مفتخور اند

پرداخت زکات فطره به صندوقهای دولتی حمایت از جنایتکاران است


در تصویر بالا جمعی از زنازادگان و حرامزادگان مفتخور اسلامی را می بینید
خودشان کفش رنگی می پوشند اما اگه ما بپوشیم
اسلام به خطر می افتد و باید شلاق بخوریم
همین کفش رنگی ها به زنان دربند و اسیر تجاوز میکنند
همین ملایان

...........................................................

پرداخت زکات فطره به صندوقهای دولتی حمایت از زنا زادگان است

پرداخت زکات فطره به صندوقهای دولتی حمایت از جنایتکاران است

پرداخت زکات فطره به صندوقهای دولتی حمایت از حرامزادگان است