حق مسلم ما

شهریور ۱۰، ۱۳۸۹

اگر نباشیم اگر نیایم اگر بترسیم , آنها را میکشندمحاصره چند روز خانه مهدی کروبی توسط فدائیان ولایت مطلقه فقیه , فحاشی آنان به شیخ مهدی کروبی معروف به شیخ شجاع
تعقیب و گریز زهرا رهنورد و بازجویی خیابانی از او توسط لباس شخصی های بیت ولایت مطلقه فقیه
تهدید میرحسین موسوی و هتک حرمت او توسط عوامل اطلاعاتی ولایت سید علی خامنه ای
نشانه ترس خامنه ای و دولت کودتایی آن است . آنها با این رفتار غیر انسانی افکار عمومی مردم ایران را در آستانه روز قدس محک میزنند .
اگر در روز قدس حضور میلیونی خودمان را به کودتاچیان تحمیل نکنیم . یا سران سبز را مانند مرحوم آیت الله منتظری خانه نشین خواهند کرد یا مانند مرحوم شریعتمداری آنها را خواهند کشت .


فقط با حضور میلیونی خود در تظاهرات روز 12 شهریور ( روز قدس ) میتوانیم حمایت و پشتیبانی خود را از سران سبز اعلام کنیم و بار دیگر به کودتاچیانی چون محمود احمدی نژاد و مجتبی خامنه ای بگویم ملت ایران بیدار و آگاه است

جمعه 12 شهریور ساعت 10 صبح میدان هفت تیر
با شعار

مرگ بر دیکتاتور