حق مسلم ما

فروردین ۰۸، ۱۳۸۹

طریقه دستبند زدن بر فعالان سیاسی در سال مضاعف تغییر کرد !

در پی فرمایشات گهر بار مقام عظمی ولایت حضرت امام آسید علی ( ع )
نحوه دستبند زدن به فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی تغییر کرد .
این خبر را رئیس کل قوه غذائیه جناب حجت الاسلام والمسلمین دامه برکاته
حضرت عادل العام لاریجانی فرمودند .این تصویر برای تمام مراکز دستگیری و لباس شخصی و عوامل خود سر ارسال شده است .
.
.
.