حق مسلم ما

اسفند ۲۹، ۱۳۸۸

سال خرکاری و خران مضاعف بر امت سید علی خامنه ای مبارکباد

بنا بر دستورات معظم اله در سال جدید 89
1- خرکاری کنید مضاعف
2- شکنجه و قتل و تجاوز کنید مضاعف
3- زندانی کنید مضاعف
4- قتل و کشتار و ترور کنید مضاعف
5- مضاعف را مضاعف کنید


6- جیره تریاک ما را هم مضاعف کنید که بتوانیم مضاعف برای امت اسلامی رهبری کنیم