حق مسلم ما

اسفند ۰۴، ۱۳۸۸

سید عبد القادر ریگی نژاد هم دقیقا مثل عبدالمالک ریگی دستگیر شد

فراموش نکنیم که جنایات محمود احمدی نژاد و سید علی خامنه ای کمتر از
عبد المالک ریگی نیست که بسیار هم بیشتر استعبد المالک ریگی جنایت کار بود و باید محاکمه شود
سید علی شیرگی و محمود بلوف کی محاکمه خواهند شد ؟

.