حق مسلم ما

بهمن ۱۴، ۱۳۸۸

آیا این حیوان را هم میشود به فضا فرستاد ؟ مانند کرم و موش و لاک پشت

بعد از کرم خاکی موش و لاک پشت حالا وقت اون رسیده تا میمون به فضا بفرستیمفلوچارت اتفاقات 22 بهمن 1388 در تهران

.
.