حق مسلم ما

بهمن ۰۵، ۱۳۸۸

دعوت از شیخ اصلاحات در مراسم 22 بهمن ، بمنظور شکستن توطئه سید علی

شیخ اصلاحات بدان که دشمنان میخواهند بین ما و شما تفرقه و اختلاف اندازند
حضور پررنگ ما با تو در تظاهرات 22 بهمن مشت محکمی بر دهان تمامی متجاوزان حقوق ملت است
22 بهمن برای تمام متجاوزان و کودتاچیان لغت رسمیت را معنا میکنیم
ما ایرانی هستیم
هر ایرانی یک رهبر است

این روزها همه جا جار میزنند که کروبی ، ریاست جمهوری محمود را به رسمیت شناخته است
با تکثیر این پوستر روحیه ملایان را ضعیف تر کنیم
رسانه همه ما مردم تحت ظلم هستیم
.
.