حق مسلم ما

شهریور ۲۱، ۱۳۸۸

تغییر واحد پول در جمهوری اسلامی حتمی شد ! ( طرح اسکناس جدید )

رییس‌كل بانک مركزی از به نتیجه رسیدن این نهاد در مورد حذف سه صفر از پول ملی خبر داد.
سه صفر از واحد پول حذف میشود و بجای کلمه مجعول و غربی ریال از کلمه انقلابی اسلامی ، صهیونیسم کور کن "احمدی " استفاده میشود .
بدینوسیله واقعا پول بی ارزش جمهوری اسلامی با پهن الاغ برابری خواهد داشت
ارزش هر احمدی به اندازه یک گرم سرگین الاغ است که معادل اسکناسهای چاپ شده در خزانه بانک مرکزی نگهداری خواهد شد
و این بهترین پشتوانه برای احمدی ( واحد پول جمهوری اسلامی ) میباشد

پیش بینی میشود از طرف بنیاد آلفرد نوبل

امسال به محمود احمدی نژاد جایزه نوبل در رشته شیمی تعلق گیرد

محمود احمدی نژاد اولین کسی است که توانسته در مدت تقریبا 4 سال ارزش پول ایران را به پهن تبدیل کند

.

.