حق مسلم ما

شهریور ۰۴، ۱۳۸۸

ای محمود بسوز که سوختن تو آرزوی ماست

میگن توی جمهوری اسلامی تمبر محمود را چاپ کرده اند به ارزش 500 ریال

حالا مردم نمی دونند کدوم طرفش را تف کنند.
.
.